top of page

Χαρακτηριστικά Προϊόντων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ιδιότητες

Μέγιστο

Ελάχιστο

   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ιδιότητες

Ελάχιστο

Μέγιστο

Δείκτης κετανίου                                     40

Πυκνότητα στους 15 °C, Kg/m3             Να αναφέρεται

Σημείο αναφλέξεως °C                           55

Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β                                0,30

(σε υπόλειμμα 10%)

Τέφρα %  κ.β                                                           0,02

Νερό και υπόστημα, % κ.ο                                      0,10

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, 3h             Κλάση 3

Θείο %  κ.β                                                             0,10

Ιξώδες στους 40 °C, cst                                          6

Απόσταγμα στους 350 °C, %  κ.ο          85

Σημείο ροής °C

από 1/10 έως 31/3                                                    -9

από 1/4 έως 30/9                                                       0

CFPP °C, μέγιστο

από 1/10 έως 31/3                                                   -5

από 1/4 έως 30/9                                                      -

Χρώμα (Οπτική εκτίμηση)                           Κόκκινο

Ένταση χρώματος, ASTM D 1500        3,0             5,0

Ιχνηθέτης: Solvent Yellow 124, mg/lt              6

Πυκνότητα στους 15 °C                        820            845
Σημείο αναφλέξεως °C                          55
CFPP °C
από 1/10 έως 31/3 , Class C                                    -5
από 1/4 έως 30/9, Class A                                      +5
Νερό (ppm)                                                            200
Αιωρούμενα σωματίδια, mg/Kg                              24
Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β

(σε υπόλειμμα απόσταξης 10%)                            0,30
Τέφρα % κ.β                                                          0,01
Στοιχεία αποστάξεως % κ.ο
Απόσταγμα στους 250 °C                                      65
Απόσταγμα στους 350 °C                      85
Το 95% να έχει αποστάξει στους °C                       360
Ιξώδες στους 40 °C, cst 2 4,5
Θείο mg/Kg                                             -              10
Λιπαντικότητα, διάμετρος φθοράς

σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 °C, μm    -              460
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, κλάση           1
Αριθμός κετανίου                                    51               -
Δείκτης κετανίου                                      46
Αντοχή στην οξείδωση, gr/m3                                 25
Πολυκυκλικοί αρωματικοί

υδρογονάνθρακες % κ.β                                          11
Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες

λιπαρών οξέων % κ.ο                                                7 
Χρώμα - Οπτική Εκτίμηση                           ΦΥΣΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΒΕΝΖΊΝΗΣ 

LRP

UNLEADED 95+

UNLEADED 100

Xρώμα                                                                      Πράσινο                 Φυσικό                  Φυσικό
Ιχνηθέτης: Κινιζαρίνη mg/l                                        Όχι                          3                           Όχι
Αριθμός Οκτανίων RON                                            min 96                    min 95                   min 100
Αριθμός Οκτανίων ΜΟΝ                                           min 85                     min 85                  min 87,5
Πυκνότητα στους 15° C Kgr/m 3                              720-775                   720-775                720-790
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Κλάση                    1                               1 1
Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά                                   min 360                   min 360                 min 360
Κομιώδη mg/100ml                                                  max 5                      max 5                    max 5
Τάση ατμών (RVP)
Από 1/5 έως 30/9 kPa                                              45-60                       45-60                     45-60
Από 1/10 έως 30/4 kPa                                            50-80                       50-80                     50-80
Απόσταγμα στους 70°C
Από 1/10 έως 30/4 % κ.ο.                                        22-50                       22-50                     10-50
Από 1/5 έως 30/9 % κ.ο.                                          20-48                       20-48                     10-48
Απόσταγμα στους 100°C % κ.ο.                              46-71                       46-71                     46-71
Απόσταγμα στους 150°C % κ.ο.                              min 75                     min 75                    min 75
Τελικό σημείο απόσταξης °C                                    max 210                  max 210                 max 210
Υπόλειμμα απόσταξης % κ.ο.                                   max 2                      max 2                     max 2
Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (μόνο για
Απρίλιο και Οκτώβριο)                                             max 1050                max 1050               max 1050
Θείο mg/kg                                                              max 10*                  max 10*                  max 10*
Μόλυβδος gr/lt                                                         max 0,005              max 0,005               max 0,005
Παράγωγα φωσφόρου                                            Δεν υπάρχουν         Δεν υπάρχουν          Δεν υπάρχουν
Αρωματικά % κ.ο.                                                    max 35                   max 35                    max 35
Βενζόλιο % κ.ο.                                                        max 1                     max 1                      max 1
Ολεφίνες % κ.ο.                                                       max 18                   max 18                    max 18
Περιεκτικότητα ειδικού Προσθέτου σε                      min 10                      -                               -
κάλιοmg/kg                                                              max 20                                                                                                                                             

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Ολικό οξυγόνο % κ.β.                                              max 2,7                   max 2,7                  max 2,7
Μεθανόλη % κ.ο.                                                     max 3                      max 3                     max 3
Αιθανόλη % κ.ο.                                                      max 5                      max 5                      max 5
Ισοπροπυλική αλκοόλη % κ.ο.                                 max 10                    max 10                    max 10
Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη % κ.ο.                    max 7                      max 7                       max 7
Ισοβουτυλική αλκοόλη % κ.ο.                                 max 10                    max 10                     max 10
Αιθέρες, με 5 ή περισσότερα άτομα
άνθρακα (περιλαμβάνο-νται ΜΤΒΕ, ΤΑΜΕ,
ΕΤΒΕ)% κ.ο.                                                           max 15                    max 15                     max 15
Άλλες οξυγονούχες ενώσεις % κ.ο.                        max 10                    max 10                     max 10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  DIESEL AVIO 

Μεθόδοι

Ελάχιστα

Μέγιστο

Όρια

Πυκνότητα στους 15 °C, g/ml                                    EN ISO 3675
                                                                                  EN ISO 12185               0,820                       0,845

Εμφάνιση                                                                  Οπτική

                                                                                  Παρατήρηση                 Διαυγές                    καθαρό

Απόσταξη                                                                  EN ISO 3405
95% v/v ανακτηθέν,°C                                                                                         -                          360
Απόσταγμα στους 250 °C, %v/v                                                                          -                           65
Απόσταγμα στους 350 °C, % v/v                                                                     85                                  -
Σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου
(CFPP), °C                                                                 EN 116
-01/04-30/09, class A                                                                                                                      +5
-01/10-31/03, class C                                                                                          -                           -5
Σημείο ανάφλεξης, °C                                               EN ISO 2719                  55                                 -
Αιωρούμενα σωματίδια, mg/Kg                                EN 12662                           -                            24
Ανθρακούχο υπόλειμμα, σε υπόλειμμα
απόσταξης 10%, % w/w                                            EN ISO 10370                    -                            0,30
Τέφρα, % w/w                                                           EN ISO 6245                      -                            0,01
Κινηματικό Ιξώδες στους 40 °C, cst                         EN ISO 3104                   2,00                         4,50
Θείο, mg/Kg                                                             EN ISO 20846

                                                                                 EN ISO 20847
                                                                                 EN ISO 20884                    -                            10
Περιεχόμενο νερό, mg/kg                                        EN ISO 12937                    -                             200
Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος
φθοράς (wsd 1,4) στους 60 °C, μm                         EN ISO 12156-1                 -                             460

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, 3h at 50°C             EN ISO 2160                   Class 1

Αριθμός κετανίου                                                      EN ISO 5165
                                                                                 EN 15195                        51,0                             -
Δείκτης κετανίου                                                       EN ISO 4264                   46,0                             -
Αντοχή στην οξείδωση, gr/m3                                  EN ISO 12205
Αντοχή στην οξείδωση, h                                         EN 15751                        20                             25

Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες % w/w                                         EN 12916                          -                             8

Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες
λιπαρών οξέων (FAME), % v/v                                  EN 14078                                                        7

bottom of page